• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Als je bij Vintage Cowboys een bestelling plaatst, ben je akkoord gegaan met de volgende voorwaarden.


1.Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW in euro’s en exclusief verzendkosten.

2.Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op de website van Vintage Cowboys zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd. Vintage Cowboys is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten in haar website.

3.Betaling
Bij een bestelling dien je altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina.

4.Afhandelingbestelling
De bestellingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. De site wordt zo goed mogelijk up-to-date gehouden, maar het kan incidenteel voorkomen dat een artikel al gereserveerd is omdat iemand je net voor was. Wanneer dit het geval is, sturen we altijd een bericht. Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld. Indien je de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor jouw risico en rekening. 

Indien je zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor jouw rekening. 

5.Herroepingsrecht
De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Vintage Cowboys crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.

Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met Vintage Cowboys. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

Uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dienen de artikelen teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen 14 dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Vintage Cowboys plaats.

Jouw garantie op artikelen vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Vintage Cowboys wijzigingen zijn aangebracht of geprobeerd zijn aan te brengen. De garantie vervalt ook wanneer je het artikel hebt gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 

6.Eigendomsvoorbehoud
Vintage Cowboys blijft volledig eigenaar van het geleverde artikel tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.


7.Betaalmethodeselecteren

Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaal je zelf op welke wijze de betaling tot stand zal komen. Je kunt betalen met iDeal of Pay-Pal.

8.Leveringnabetaling
Vintage Cowboys gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen. 

9.Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te s'-Hertogenbosch bevoegd.

10. Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@vintagecowboys.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 2 weken dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 3 dagen dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.